13/02/1627, 3

13/02/1627, 3

3 Jan Kerremans, prior van het klooster Heverle bij Leuven en tevens proost en kapelaan van het klooster Groot-Bijgaarden bij Brussel, klaagt over de tirannie die de vijand hem heeft aangedaan waardoor hij heeft moeten vluchten. Hij vraagt nu bescherming en verzoekt zijn vervolgers te mogen dagvaarden. Hij wil uit zijn kloosters of uit andere geestelijke goederen die HHM gehoorzamen, vorderen zoveel als hem toekomt.
HHM besluiten de RvS te laten adviseren.