13/02/1627, 5

13/02/1627, 5

5 Commies Van der Haer heeft de lening van 20.000 gld. voor betaling van de soldaten op de vloot van L'Eremite geëxcuseerd.
De commies zal nog eens worden gemaand de lening te doen.