13/02/1627, 6

13/02/1627, 6

6 Antwerpen, Rode, Lyclama en Aelberts hebben conform de resolutie van 10 feb. mondeling geadviseerd over de kwestie Hamburg.
Met een besluit wordt nog gewacht.