13/02/1627, 8

13/02/1627, 8

8 Culenborch, Noortwyck en Hertevelt rapporteren dat Z.Exc. de graaf de akte van neutraliteit wel zou willen geven, maar hij moet dan wel in 's- Gravenhage blijven en de komst van de stenden afwachten. Ondertussen kan de bezetting van Oost-Friesland worden voorbereid. Daartoe is zijns inziens wel tweeduizend man nodig, in plaats van de beoogde zeshonderd, en ook moeten tegen hoge kosten sterke forten worden aangelegd. De soldaten zouden ook die van Lingen als vijand moeten beschouwen omdat zij anders de bevolking uit Emden zouden kunnen halen. Daarom stelt Z.Exc. voor de dorpen onder een door hen gezamenlijk op te brengen contributie te stellen, opdat de pachters uit Emden niet gevangengezet worden.
HHM nemen nog geen besluit.