15/02/1627, 9

15/02/1627, 9

9 Namens het stadsbestuur van Enkhuizen wordt uiteengezet dat de Bewindhebbers van de VOC aldaar geen andere hoofdparticipant in plaats van Sweerts1 nomineren, ook al zijn zij hiertoe gemaand bij de overhandiging van de resolutie van HHM d.d. 2 februari.
HHM besluiten deze resolutie aan de Bewindhebbers te sturen, met last die na te komen en een andere hoofdparticipant te nomineren.

1 In S.G. 52 wordt de hier bedoelde muntmeester 'Arnt' genoemd.