15/02/1627, 13

15/02/1627, 13

13 De magistraat van Aken [Aachen] verzoekt een uitspraak dat met neutralen handel gedreven mag worden, ook wanneer daarbij vijandelijk grondgebied wordt gepasseerd. Anders wil de stad dat de Hoge Krijgsraad de procedures die hierover lopen tot nader order opschort.
HHM willen niet beslissen.