16/02/1627, 8

16/02/1627, 8

8 Schaffer declareert reis- en teerkosten door hem gemaakt op zijn reis naar Groningen wegens de bezetting van Emden.
HHM verlenen ordonnantie van 555 gld. 19 st.