17/02/1627, 4

17/02/1627, 4

4 In zijn advies over het op 9 feb. ingediende verzoek van baron van Reidt stelt de RvS dat de Kleefse regering schriftelijk gemaand zou moeten worden de vrije heerlijkheid van Rheidt te beschermen tegen de overlast van de zijde van Palts-Neuburg.
HHM besluiten conform het advies dat een dergelijk brief geschreven moet worden.