19/02/1627, 17

19/02/1627, 17

17 HHM hebben beraadslaagd over de brief op 16 feb. ontvangen brief van Languerack.
HHM besluiten te antwoorden dat Languerack de kardinaal moet houden aan zijn belofte uiterlijk aan het eind van deze maand de juni vorig jaar verschenen subsidie van 500.000 gld. te betalen. Hij moet Richelieu verzekeren dat hier niet over vrede of een bestand wordt onderhandeld. Ook moet hij conform de resolutie van 23 jan. bewerkstelligen dat het traktaat van Compi├Ęgne eenvoudigweg wordt verlengd. De pogingen die La Louette onderneemt tegen het arbitrale vonnis van HHM dient hij te bestrijden met de hem geschreven middelen en motieven. Hieraan kan nog worden toegevoegd dat La Louette door HHM niet als advocaat van de ambassadeurs of anderszins is erkend.
Languerack schrijft ook dat de Raad [van de koning] heeft besloten de schippers die de ruiterij van Mansfeld hebben vervoerd, te laten betalen door de burgemeester van Calais volgens de te Rouen uitgevoerde taxatie. De schippers dienen hun chertepartijen te sturen naar Adam de Roij in Rouen. Hij zal de betaling regelen, echter zonder de geleden schade te vergoeden.
Dit specifieke punt zal de RvS, die de afrekening van de scheepsvrachten heeft opgesteld, voor advies worden voorgelegd.