20/02/1627, 12

20/02/1627, 12

12 Te Amsterdam zou een ingenieur van Spinola gevangen zijn genomen. Boom zal de magistraat schrijven om te vernemen wat hiervan waar is. Men dient de gevangene in verzekerde bewaring te stellen.