20/02/1627, 4

20/02/1627, 4

41 Ambassadeur Moussa Beeck is op eigen initiatief in de vergadering verschenen om zijn afscheid te nemen. Hij zal thuis een gunstig verslag uitbrengen dat HHM, als zij daarvan horen, tevreden zal stemmen.
HHM wensen hem een goede reis en verzoeken de Republiek bij zijn koning aan te bevelen.

1 Deze resolutie is gedrukt: Dunlop, Bronnen Oostindische Compagnie Perziƫ I, 720.