22/02/1627, 7

22/02/1627, 7

7 In een aan Z.Exc. gerichte brief d.d. Emmerik [Emmerich] 17 feb. meldt graaf Willem van Nassau dat Hendrik van den Bergh het grote hoofd aan het Kleefse Spui heeft bezichtigd en dat commandeur Pieter Aertsen hem sloepen heeft geweigerd.
De president zal over deze zaken nader met Z.Exc. spreken.