22/02/1627, 10

22/02/1627, 10

10 Burgemeesters en vroedschap van Utrecht schrijven d.d. 8 jan. o.s. dat het Hof van Utrecht de uitvoering van het vonnis tegen Abraham Halinck blijft belemmeren. Nu is uitstel van executie verleend. Het stadsbestuur verzoekt erop toe te zien dat geen inbreuk wordt gemaakt op religie en politie.
HHM zullen morgen besluiten over een op te stellen brief aan de stad, de Staten en het Hof.