23/02/1627, 2

23/02/1627, 2

2 De Admiraliteit te Rotterdam schrijft d.d. 19 feb. opnieuw in grote nood te zijn en subsidie te behoeven.
Aangezien de provincies hierover onlangs zijn aangeschreven, laten HHM het erbij.
De Admiraliteit schrijft d.d. 20 feb. de vier muiters van kapitein Juinbol, die buiten het pardon waren gelaten, uit naam van HHM en Z.Exc. pardon te hebben verleend. Zij verzoekt hiervan bevestiging. Zij geeft ook in overweging Pieter Gysberts uit Dordrecht pardon te verlenen. Hij zit in 's- Gravenhage gevangen en is door de Admiraliteit reeds op 18 jan. ter dood veroordeeld. De magistraat van Rotterdam maakt bezwaar tegen voltrekking van het vonnis in zijn stad omdat dit de ontevredenen in deze moeilijke tijden maar al te licht zou prikkelen.
HHM zullen antwoorden dat de Admiraliteit niet op eigen gezag pardon had behoren te verlenen. Nu dit echter gedaan is, houden zij het voor goedgekeurd. Over Gysberts zal met Z.Exc. worden gesproken.
De Admiraliteit stuurt ook nog een overzicht van de schulden van konvooimeester Repelaer en diens voorgenomen betalingen. Met betrekking tot het restant van 19.768 gld. 18 st. is hij van plan HHM om uitstel van betaling te vragen.
De posten die hij wil betalen gaan voor advies naar de rekenmeesters Olphert Barents en Adriaen Pietersen. Wat het uitstel aangaat zal men een verzoek hiertoe van Repelaer afwachten.