24/02/1627, 10

24/02/1627, 10

10 Dr. Pijnacker heeft het verbaal van zijn laatste reis naar Algiers en Tunis ingeleverd.
Vosbergen zal dit onderzoeken. Pijnacker moet ook diens aparte verbaal inzake Stora overhandigen.