24/02/1627, 11

24/02/1627, 11

11 In zijn advies d.d. 6 feb. op het 25 jan. ingediende rekest van de weduwe Heine stelt de RvS dat de bijgevoegde documenten niet overtuigend bewijzen dat haar man het vice-admiraalsschip van Duinkerke in brand heeft gestoken. Ook de grootte van het schip is onzeker, zodat zij geen recht heeft op de gehele premie. Om anderen bij voorvallende gelegenheden echter niet te ontmoedigen, zou men haar twee kinderen jaarlijks hun leven lang ieder 50 gld. kunnen geven. De weduwe zou nog een eenmalig bedrag van 400 gld. toegekend kunnen worden, naast de haar op 25 aug. 1626 verleende eenmalige uitkering van 100 gld. en het traktement van 150 gld. per jaar.
HHM gaan bij provisie akkoord, ongeacht haar verdere actie en nader bewijs. De betaling zal geschieden door ontvanger-generaal Doublet. Van de 400 gld. wordt ordonnantie gepasseerd en van de uitkering voor de kinderen wordt akte gegeven.