24/02/1627, 14

24/02/1627, 14

14 Noortwyck en Beaumont rapporteren dat zij Jacques de Cangnioncle en Willem Linschoten en Mattheus Linschoten niet tot overeenstemming hebben kunnen brengen inzake het octrooi voor het maken van salpeter.
De gecommitteerden zullen nogmaals trachten een akkoord te bereiken volgens het voorstel van HHM.