24/02/1627, 18

24/02/1627, 18

18 Brouwer Jan Simonssen Pesser uit Rotterdam verzoekt ter betaling van de schulden van zijn zwager Reyer van der Burch, konvooimeester te Delfshaven, een vanwege [geleverd] bier ontvangen ordonnantie te mogen inleveren.
De rekenmeesters Barents en Pieterssen zullen adviseren.