25/02/1627, 1

25/02/1627, 1

1 De rekenmeesters Barents en Pieters compareren en adviseren op de brief van de Admiraliteit te Rotterdam over konvooimeester Repelaer, die hun op 23 feb. is overhandigd. Met de Admiraliteit vinden zij dat Repelaer de rente die hij vordert niet moet krijgen omdat hij nog schulden aan het land heeft.
HHM gaan akkoord.
Aangaande het rekest van brouwer Pesser stellen de rekenmeesters dat goedkeuring waarschijnlijk de enige manier is om de schulden van Reijer van der Burch aan het land te voldoen.
HHM gaan onder voorbehoud akkoord. Indien Pesser toch enig voordeel heeft gehad van de ordonnantie over aan scheepskapiteinen geleverd bier, zal hij door het land worden aangesproken. De Admiraliteit dient er op te letten dat het land afdoende gewaarborgd is als Van der Burch langer als konvooimeester blijft aangesteld.