26/02/1627, 5

26/02/1627, 5

5 Aert Janssen Kolff en Jan Matthyssen Hex uit Besoijen verzoeken elk vier melkkoeien, twaalf magere runderen en twee merries naar Besoijen te mogen brengen.
Jonker Jan Coenen, kastelein en schout van de vrijheid Oosterhout, verzoekt twee merries naar Oosterhout te mogen brengen.
Oud-burgemeester van Zevenbergen Matthijs Matthijssen en vetweider Dingman Beens verzoeken vijfentwintig magere ossen naar Zevenbergen te mogen brengen.
Adriaentken Dingemans verzoekt zes melkkoeien en twaalf jonge hokkelingen naar Zevenbergen te mogen brengen.
Alle verzoeken zijn toegestaan op voorwaarde van betaling van Bosch' licent en waarborg dat de beesten niet elders belanden.