26/02/1627, 12

26/02/1627, 12

12 De Bije en Beaumont berichten dat de konvooimeester op fort Blaak, Sem, heeft gezegd dat de konvooimeester te Bergen op Zoom, Oostermans, levensmiddelen aan de plattelandsbewoners doorlaat zonder lijst.
Oostermans wordt op 8 maart ontboden om naast Sem gehoord te worden. De tenlastelegging zal hem worden toegestuurd, zodat hij zich kan voorbereiden.