27/02/1627, 15

27/02/1627, 15

15 In antwoord op de brief van HHM van 19 jan. schrijft de stad Norden d.d. 3 feb. dat haar deputatie gereed is, maar omdat de stenden nog niet klaar waren, heeft de stad om kosten te besparen haar gedeputeerden niet laten vertrekken. Na het bericht dat HHM de kwestie niet zonder de stenden willen afdoen, heeft de stad besloten naast de andere stenden ook haar gedeputeerden te sturen.
De stad Aurich schrijft d.d. 1 feb. niet te zullen komen. Zij heeft geen geschillen met de graaf maar stelt voor, in plaats van een bezetting van het graafschap, het volk in dienst van HHM uit Emden en Leerort te lichten.
De huismansstand schrijft d.d. Norden 5 feb. dat de brief van HHM aan de derde stand van het graafschap Oost-Friesland hem niet is meegedeeld. De huismansstand heeft daarom geen deputatie gedaan en vertrouwt erop dat de graaf alles tot een goed einde zal brengen.
Op geen van de brieven nemen HHM een besluit.