01/03/1627, 3

01/03/1627, 3

3 Gedeputeerde Staten van Friesland schrijven de brieven van HHM van 25, 28 en 30 jan. en die van 15 feb. te hebben ontvangen. Zij hebben inmiddels een aanzienlijke hoeveelheid geld voor verzending naar 's-Gravenhage bijeengebracht. Zij zullen tevens zo spoedig mogelijk de resolutie van de volmachten inzake het subsidieverzoek van 1.000.000 gld. voor de Admiraliteiten opsturen.
Er valt geen besluit.