01/03/1627, 5

01/03/1627, 5

5 Ter vergadering verschijnen gedeputeerden van het stadsbestuur van Enkhuizen. Zij melden dat de VOC aldaar in plaats van muntmeester Arent Sweerts diens zoon [tot bewindhebber] heeft genomineerd. Deze was op 1 jan. 1626 nog geen participant en is pas op 4 feb. ingeschreven. De Bewindhebbers zou opgedragen moeten worden alleen verkiesbare personen te nomineren.
Met een besluit wordt nog gewacht.