01/03/1627, 9

01/03/1627, 9

9 Om het vertrek van de vier Engelse regimenten naar de Deense koning te bevorderen, zou het gunstig zijn wanneer de commissarissen die de troepen uit hun garnizoen lichten, tevens de benodigde schepen mogen huren. Carleton en Calandrini zouden voor de betaling obligaties moeten verstrekken.
Ter vergadering heeft Calandrini dit toegezegd. Hij verzoekt wel afrekening van het voorschot dat door het land aan de troepen is gedaan. Hij stelt voor in ruil voor overname van de kwitanties van de voorschotten een declaratie te geven van het ontvangen geld dat dan aanstaande september in Engeland zal worden terugbetaald.
Hij zal hierover met de RvS moeten spreken.