01/03/1627, 10

01/03/1627, 10

10 De ontvanger-generaal is ter vergadering ontboden en gemaand de wissels van Languerack te betalen. Hij verzoekt de heren van Holland, die Langueracks traktement op hun repartitie hebben, geld te leveren zodat hij de gevraagde betaling kan uitvoeren.
Bij de heren van Holland wordt op de betaling aangedrongen.