02/03/1627, 1

02/03/1627, 1

1 Er is overlegd over de brief van de Zweedse koning van 13 feb. en het verzoek van Camerarius.
HHM geven vrije paspoorten aan Richart Clercq voor vierhonderd schippond takels en touwen, twintig balen Frans canvas, honderd rollen breed canvas en driehonderd stuks haardoek; aan Abraham Beyerlant voor twee kabels van veertien duim, één kabel van dertien duim, twee van zeven duim, twee van zes, alles voor een lopend want met blokken van een schip, de blokken voor een schip behalve de marsen, pompen en ezelshoofden, alle zeilen voor een schip, twee kabels van zestien duim met twee ankers, een fokzeil, een grootzeil, een grootmarszeil, een fokkemarszeil en een bezaan.
De paspoorten worden afgegeven mits binnen drie maanden bewijs wordt overgebracht dat alles aan neutrale landen is geleverd.