02/03/1627, 10

02/03/1627, 10

10 De gedeputeerden van Friesland melden dat hun principalen door de stad Leeuwarden restitutie is verzocht van het traktement van predikant Johanne Bogermannus sinds hij in Leiden is aangesteld om te werken aan de bijbelvertaling. Dit traktement behoort volgens de stad te worden betaald door de instantie die de vertaling heeft opgedragen.
HHM antwoorden de Staten dat Bogermannus en enkele andere predikanten voor de bijbelvertaling zijn gevraagd met toestemming van hun provincies en behoud van hun ordinaris traktement aldaar. HHM vragen daarom geen bezwaren te maken, opdat de voortgang van het werk niet wordt gehinderd.