02/03/1627, 11

02/03/1627, 11

11 Ter vergadering zijn verschenen burgemeester Bernhard Swaluwe, raadsheer Basilius Altingh, secretaris Wilhelm Witfelt en Gerdt Swarte, gedeputeerden van het stadsbestuur van Emden. Zij geven hun credentiebrief af en begroeten HHM. Hun principalen twijfelen er niet aan dat HHM de uitspraak van hun gecommitteerden inzake Emden zullen uitvoeren. De gedeputeerden zijn toch gestuurd om te horen wat HHM voorstellen en om toestemming te verzoeken voor de aanleg van dijken. Ook willen zij worden voorzien van een lening van 50.000 gld.
HHM zullen met de gedeputeerden in conferentie treden. Van de aan de graaf van Oost-Friesland verstrekte voorlopige akte van neutraliteit zal hun kopie worden gegeven.