02/03/1627, 13

02/03/1627, 13

13 Hendrick van der Myle zal, evenals vorig jaar, ordonnantie worden verleend van 200 gld. voor Jacob Gysberts.