02/03/1627, 14

02/03/1627, 14

14 Conform het advies van de RvS van 27 feb. wordt de Schotse edelman Willem Douglas octrooi verleend voor twintig jaar. Gedurende deze periode mag niemand zijn vijftien uitvindingen namaken, verkopen of in deze landen aanbieden op straffe van confiscatie en ook nog een boete van 1.000 gld. Zijn uitvindingen mogen niet eerder in deze landen zijn gebruikt en moeten binnen één jaar ten uitvoer worden gebracht.
In zijn memorie verzoekt Douglas een premie van 5.000 gld. voor een nieuw type vuurroer, waarmee een soldaat te voet of te paard evenveel schoten kan lossen als zes soldaten met gewone vuurroers. Eenzelfde premie verzoekt hij voor zijn tweede uitvinding, een piek waarmee een soldaat niet alleen de rol van piekenier kan vervullen, maar tevens die van enige musketiers. Voor de derde uitvinding, een voetwagen waarmee een soldaat het werk van honderd musketiers kan verrichten, vraagt Douglas een premie van 20.000 gld. en voor zijn vierde uitvinding, een paardenwagen waarmee met behulp van één persoon en twee paarden het werk van tweehonderd kurassiers kan worden gedaan, ook een premie van 20.000 gld. Douglas verzoekt een traktement van 500 gld. per maand totdat zijn uitvindingen klaar zijn. Indien een deel van het leger met zijn uitvindingen zal worden uitgerust, wenst hij tegen dezelfde maandelijkse betaling een regiment.
HHM volgen het advies van de RvS dat Douglas zijn uitvindingen op eigen kosten zal maken. Wanneer de resultaten zullen zijn zoals beloofd, wordt hij overeenkomstig zijn verzoek beloond. Hij krijgt drie maanden de tijd om een proef te realiseren en indien die tot tevredenheid van HHM is, zal vanaf dan zijn traktement ingaan. Hij mag zijn uitvindingen alleen aan de koning van Groot-Brittannië bekendmaken, van wie hij zegt reeds octrooi te hebben.