02/03/1627, 2

02/03/1627, 2

2 Het traktement van 15 gld. per 42 dagen van de blinde soldaat Estienne Giraut is op zijn verzoek met nog één jaar verlengd.