02/03/1627, 4

02/03/1627, 4

4 De attestatie van de theologische faculteit te Leiden is gelezen. Het boek Tyt Tresour van Merula is inhoudelijk niet strijdig met de gereformeerde leer.
HHM verlenen octrooi voor tien jaar op het drukken van dit boek.