02/03/1627, 6

02/03/1627, 6

6 Anthoni Janssen verzoekt betaling van zijn dienst onder scheepskapitein Frans Jacobs Tou.
Voor betaling moet de suppliant zich wenden tot de Admiraliteit te Rotterdam .