02/03/1627, 8

02/03/1627, 8

8 Rogier Langfort verzoekt zijn aandeel in het schip dat vorig jaar voor de kust van Spanje is overmeesterd en in Noord-Holland opgebracht is, te mogen ontvangen.
De Admiraliteit in het Noorderkwartier zal hierover beslissen.