02/03/1627, 9

02/03/1627, 9

9 Adriaen van Beaumont, commies van de konvooien en licenten te Arnemuiden, verzoekt betaling van 431 gld. 6 st. Dit bedrag overstijgt zijn rekening die op 27 feb. door de Generaliteitsrekenkamer is gesloten.
De Admiraliteit in Zeeland zal adviseren.