03/03/1627, 4

03/03/1627, 4

4 De Raad van Vlaanderen adviseert d.d. 25 feb. over het hem op 15 feb. ter hand gestelde rekest van Willem de Rovre. De Raad heeft lang voor het Bestand jurisdictie uitgeoefend in Doel [Beveren], maar niet meer daarna. Echter, als HHM de Raad daartoe machtigen, zal hij geen bezwaar maken.
De RvS zal, na overleg met Z.Exc., nader advies uitbrengen.