03/03/1627, 1

03/03/1627, 1

1 De Kleefse raden klagen in hun brief d.d. Emmerik [Emmerich] 25 feb. dat de fiscaal hun onderdanen in Gennep heeft gedagvaard te 's- Gravenhage omdat zij in strijd met de plakkaten van HHM goederen hebben uitgevoerd. Zij vragen dit te verbieden en de zaak aan hen over te laten, opdat hun hoogheid en de alliantie niet worden aangetast.
De RvS zal om advies worden gevraagd.
In hun brief d.d. Emmerik 11 feb. klagen de raden over luitenant Rantwyck. Die heeft twee schepenen uit Oeffelt gehaald en hen gedwongen zijn oom Beringen de contributies terug te geven die deze voor zijn landen in dat dorp had betaald.
HHM schrijven Rantwyck de schepenen vrij te laten en over de gelegenheid van de zaak te berichten.