03/03/1627, 3

03/03/1627, 3

3 Luitenant-generaal Stakenbroeck verzoekt verhoging van zijn gage.
De RvS zal adviseren.