03/03/1627, 5

03/03/1627, 5

5 In een memorie wordt de doortocht verzocht van vijfhonderd man door kolonel Colbe te lichten voor de Deense koning uit de grenssteden van de Republiek.
HHM gaan hier niet op in omdat anders het volk zou kunnen overlopen.