04/03/1627, 15

04/03/1627, 15

15 De Franse ambassadeur verschijnt ter vergadering en overhandigt een brief van de Franse koning d.d. 3 feb. ten faveure van kapitein Menillet. De kapitein zou zijn traktement gedurende zijn absentie betaald dienen te krijgen.
De RvS zal adviseren.
De ambassadeur verzoekt eveneens met enkele gedeputeerden in conferentie te mogen treden over de handel op de Noordzee. Tevens zou hij uit de subsidies 43.000 gld. willen krijgen om daarmee de extraordinaris traktementen van de Franse officieren te betalen.
Noortwyck en Beaumont zullen met de ambassadeur spreken en hem verklaren dat in het traktaat van Compi├Ęgne slechts sprake is van 38.000 gld., te betalen zodra het geld uit Frankrijk is gearriveerd.