05/03/1627, 1

05/03/1627, 1

1 Admiraal Reael schrijft d.d. 27 jan. vanuit zee bij Falmouth, varend in de richting van de kust van Spanje.
Er wordt alleen besloten hem de reis te laten doen.