05/03/1627, 5

05/03/1627, 5

5 Calandrini heeft herhaaldelijk gevraagd om de kwitanties van het geld dat de kapiteins in het leger is verstrekt.
De RvS zal dit verder afhandelen.