06/03/1627, 1

06/03/1627, 1

1 Doublet meldt dat van het uit Friesland gekomen geld 29.155 gld. 10 st. beschikbaar is voor de Admiraliteiten.
Dit bedrag zal naar de Rotterdamse Admiraliteit gaan met de formele aantekening dat verdere subsidie zal uitblijven zolang het College niet aantoont wat er op de restanten is betaald en hoe die zullen worden geïnd.
Dezelfde Admiraliteit en die te Amsterdam schrijven in antwoord op de brief van HHM d.d. 23 feb. waar hun schepen bestemd voor de kust van Vlaanderen zich nu bevinden.
Er valt geen besluit.
Van de Rotterdamse Admiraliteit is ook een brief ontvangen over Laurens de Poter uit Oostende die met zijn schip in Brielle is aangekomen. Diverse personen hebben bemiddeld om hem, zijn schip en goederen vrij te krijgen, aangezien hij goede diensten heeft bewezen aan gevangenen bij de vijand. Ook kwam hij tijdens en na het Bestand met zijn goederen naar de Republiek.
De heren van Holland hebben de brief meegenomen en houden de kwestie in beraad. Wel zal de Admiraliteit worden geantwoord dat men De Poter tot nader order moet vasthouden.