06/03/1627, 4

06/03/1627, 4

4 Twee afgevaardigden van de Admiraliteit te Amsterdam compareren en verzoeken subsidie opdat hun schepen de kustbewaking kunnen doen.
HHM stellen een besluit uit tot maandag aanstaande als de provincies hun voor de Admiraliteiten verzochte subsidies bekendmaken.
De Admiraliteit meldt eveneens Gijsbert Steens niet alleen te hebben aangehouden omdat hij betrokken was bij lorrendraaierij maar tevens omdat hij de officieren, die hem hierover hebben aangesproken, onheus heeft bejegend. Het College was niet op de hoogte van de buitensporig oplopende gevangeniskosten van de luitenant in Arnhem.
HHM zullen besluiten zodra het advies van de RvS bekend is.
De afgevaardigden overhandigen eveneens de attestatie van Cornelis Arentsen van Monickendam. Hij verklaart door een Duinkerker te zijn overmeesterd en dat hij vervolgens gedwongen werd hierop dienst te nemen. Op Driekoningenavond arriveerde de Duinkerker met een prijs te Weldam [Kanaal van Mardijck], maar kapitein Quast heeft niet eens de moeite genomen zijn anker te lichten voor een poging tot herovering.
De Admiraliteit in het Noorderkwartier ontvangt kopie van de attestatie. Zij dient Quast over deze zaak te horen en HHM daarover te berichten.