06/03/1627, 9

06/03/1627, 9

9 De Gedeputeerde Staten van Friesland vragen in een schrijven d.d. 17 feb. wat geld op te sturen en 29.794 gld. te betalen die zij achterstallig zijn aan enkele uit Holland overgekomen pachters. Het betreft Hubert van der Mars, Cornelis Lutyen Groen en Hackius, die op aanbeveling van de RvS de pacht is vergund.
De RvS zal berichten en adviseren.