08/03/1627, 2

08/03/1627, 2

2 Op het rekest van Adriaen Repelaer, konvooimeester te Dordrecht, zijn de rekenmeesters Olphert Barents en Adriaen Pieters gehoord. Zij vinden het redelijk hem de 41.850 gld. die hij voor het land heeft geleend kwijt te schelden. De rente zou hem echter niet toekomen omdat hij vaker geld van het land onder zich heeft gehad. Wat zijn ordonnanties aangaat zou men de Admiraliteit moeten laten beslissen.
HHM gaan akkoord en sturen de stukken aan de Admiraliteit.