08/03/1627, 4

08/03/1627, 4

4 De baljuw van Middelburg, Pieter de la Palma, verzoekt een derde deel van de boete die Van der Heul is opgelegd.
Zijn verzoek wordt samen met een brief van de magistraat van Middelburg voor advies gegeven aan de gedelegeerde rechters.