08/03/1627, 5

08/03/1627, 5

5 De heer van Hemert antwoordt d.d. Zaltbommel 23 feb./5 maart op de brief van HHM d.d. 16/26 februari dat tot nu toe geen afspraken met de vijand zijn gemaakt over contributie. Wel hebben de jonkers uit de Tielerwaard met instemming van het gehele ambt en de hoge gerechten gesproken over de kansen van kapitein Pleuren. De ambtman zal zijn best doen de bevelen van HHM na te komen. Ook de ambtlieden van de Overbetuwe en de Nederbetuwe hebben geantwoord dat niemand afspraken heeft gemaakt. Zij verzoeken wel te worden voorzien van sloepen en een sterkere bezetting. In een schrijven d.d 3 maart namens de schout en andere officieren van Spijk wordt voorts gemeld dat zij door de jonkers van de Tielerwaard op 28 feb. zijn opgeroepen om te vernemen dat zij, nu de Tielerwaard weer onder contributie was gebracht, ook moesten bijdragen.
De brieven gaan met de eerdere stukken naar de RvS. Die moet adviseren hoe de contributie het best bestreden kan worden.