08/03/1627, 8

08/03/1627, 8

8 In zijn remonstrantie verzoekt dr. Pynacker afhandeling van zijn rekening en lastgeving teneinde de heren van Emden te kunnen aanspreken op de betaling van 600 gld. die de vrijlating van hun gevangenen heeft gekost. Ten derde wil hij informatie invorderen en getuigen oproepen inzake frauduleus en zelfzuchtig optreden met betrekking tot Barbarije [Marokko].
Zijn declaratie zal in behandeling worden genomen en hem wordt toegestaan de heren van Emden te benaderen. Aangaande het derde punt moet hij eerst maar eens inleveren wat hij heeft, voordat nader kan worden besloten.